HJO Diensten - innovatie door luisteren -

Oorsprong en doel:

Doordat er landelijk veel onduidelijkheid was over de toepasbaarheid van terugstroombeveiligingen in verschillende situaties, is in 2013 deze website opgericht. Het belangrijkste doel is nog steeds om op een eenvoudige en duidelijke wijze weer te geven, wanneer welke terugstroombeveiliging toegepast kan worden. In de praktijk is gebleken dat een schets van een EA; CA; BA of AA (breaktank) veel kan bijdragen aan de bewustwording rondom de verschilende terugstroombeveiligingen. De vele verschillende toestellen die aangesloten kunnen worden op kraanwater, hebben allemaal hun eigen inschaling, zodat het juiste type beveiliging weergegeven kan worden. Met behulp van een korte beschrijving is voor elk toestel aangegeven welk type terugstroombeveiliging benodigd is, eventueel compleet met benodigde appendages zoals een filter en/of afsluiters. Voor de gehele installatiebranche van adviseur tot installatiemonteur, kan deze website een nuttige aanvulling zijn om op een eenvoudige wijze, duidelijkheid te verkrijgen voor vele verschillende toestellen en benodigde beveiligingen.

Missie:

De missie van HJO Diensten is het creëren van duidelijkheid met betrekking tot technische zaken. Onze missie leunt sterk op het goed kunnen luisteren, hierdoor kunnen we signalen in de markt herkennen en op waarde schatten. Door tussen de ogenschijnlijk verschillende signalen verbanden te ontdekken en te begrijpen, kunnen we ze in brainstormsessies laten ontwikkelen tot denkrichtingen, waar de markt vervolgens daadwerkelijk profijt van heeft.

Visie:

Veel technische informatie is beschikbaar, echter niet iedereen heeft het dagelijks nodig. De visie van HJO Diensten is om technische informatie begrijpbaar, duidelijk en eenvoudig weer te geven, zodat installaties vanaf de aanleg goed worden ingebouwd in gebouwen. Dit alles om kosten voor het uitzoekwerk en kosten voor het herstelwerk te beperken.

Deskundigheid:

De deskundigheid van HJO Diensten bestaat uit het goed luisteren naar anderen om vervolgens signalen te kunnen begrijpen en om deze in combinatie met technische kennis, om te kunnen zetten in een toegevoegde waarde voor de verschillende marktpartijen.